دسته بندی ها

مممنوعیت سقط جنین

در ایالت آیووای امریکا سقط جنین پس از شنیده شدن اولین ضربان قلب جنین یعنی پس از هفتۀ ششم بارداری ممنوع اعلام شد

یک شنبه 1 مهر 1397 - 14:03:03