دسته بندی ها

توزیع عسل در داروخانه های کشور

شکور امیدی رئیس انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی شور گفت: عسل اردبیل مورد تایید انجمن دیابت کشور قرار گرفته و قار است در داروخانه‌ها برای درمنان و پیشگیری از دیابت توزیع شود.

دو شنبه 22 آبان 1396 - 10:48:33